Bestuur

Voorzitter
Jouwsma, Wybren

Secretaris
Jouwsma – ter Meer, Vrouwkje

Penningmeester
Veldink, Henricus Harmen

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden of onkostenvergoedingen.